Ota yhteyttä

Referenssit


Liiketalon ikkunaseinät korjattiin - vesivuodot kuriin

Lähtötilanne


Lätäkkö ikkunalaudalla sateen jäjiltä


Ulkonäköäkin voisi kohentaa


Huono kittaus tukkii vesireiät


Ontot alumiinilistat vuotavat liitoksista


Kiinteistö Oy Kuunkehrän hallitus pohti kokouksessaan ikkunoiden korjaamisen kiireellisyyttä ja tarpeellisuutta. Kimmoke keskustelulle oli tullut liiketilojen käyttäjien taholta.

He olivat huomanneet sateisina päivinä vesivuotoja ikkunapenkeille. Vuotojen seurauksena myös lattiat olivat vaarassa kastua ja turmeltua.

Kiinteistön lisääntynyt jäähdytyksen tarve askarrutti hallitusta myös. Voitaisiinko lasien läpi tulevaa auringonvaloa torjua niin tehokkaasti, että jäähdytyslaitteiden uusimista voitaisiin lykätä useilla vuosilla?

Ikkunat oli aikoinaan toteutettu kiinteinä, kolminkertaisina umpiolaseina. Niihin liittyvinä oli tehty seinäosalle julkisivupellit, joiden pinta oli kulunut ja osittain irtoamassa. Peltien alla olevien eristeiden kunto haluttiin myös tarkastaa ja korjata tarvittaessa.

Metallisten säleikköjen takana oleva tuuletusluukut toimivat huonosti ja tiivisteiden käyttöikä oli täyttynyt. Luukut olivat vetoiset ja hankalia käyttää. Ritilöiden maalaukset olivat irronneet tai irtoamassa.

Vesivuodot ja auringon yhteisvaikutus olivat aiheuttaneet puuosien lahoamista. Näitä korjauksia oli jouduttu tekemään huoltojen yhteydessä. Perusteellisella korjauksella haluttiin varmistua, että kaikki vauriot saadaan korjatuiksi ja uusien syntyminen estetyksi.

Urakan toteutus

Hallitus päätti selvittää yhden ikkunavälikön kunnon avaamalla rakenteita riittävästi. Tärkeimpänä asiana pidettiin vesivuotojen syyn selvittämistä ja pätevän korjaustavan löytämistä tälle vakavalle ongelmalle.

 • Irroitettiin lasilistat ja lasit paikoiltaan. Puhdistettiin vanhat kittaukset ja tiivisteet laseista.
 • Poistettiin vesireiät tukkivat kittaukset karmeista.
 • Uusittiin umpiolasien tiivisteet ja kittaukset sisällä ja ulkona. Vaihdettiin kaikki alumiiniset pystylistat ja ylälistat maalatuiksi puulistoiksi. Listat liimattiin ja naulattiin karmeihin. (Ilmeinen syy sisäpuolisiin vuotoihin olivat onttojen alumiinilistojen liitosten vuodot. Veden poistuminen alakarmien vesireikien kautta oli estetty silikonikittauksella.)
 • Tiivistettiin tuuletusluukku ja sovitettiin sen käynti. Säleikkö puhdistettiin, maalattiin ja varustettiin uudella hyönteisverkolla.
 • Avattiin ja tarkastettiin peltiosien eristeet. Pellit korvattiin karkaistuilla
 • värilaseilla. Päätettiin, että koko taloa koskevassa urakassa eristeet uusitaan.

Mallikorjauksen perusteella laadittiin tarjouspyyntöasiakirjat ja työselitys koko urakkaa varten. Päätettiin selvittää lisähinta uusille laseille. Niiden tulisi olla hyvin lämpöä eristäviä selektiivilaseja, joilla on myös viilentävä ominaisuus kuumina kesäpäivinä.

Selik Oy voitti tarjouskilpailun ja työ toteutettiin vuoden 2009 kesällä. Vanhojen lasien käytöstä luovuttiin. Niiden työläs puhdistaminen olisi nostanut hinnan lähelle uusia selektiivilaseja.

Lopputuloksen arviointi

Urakan 2-vuotistakuutarkastuksessa voitiin todeta tavoitteiden toteutuneen toiveiden mukaisina.

 • Takuutöinä tehtäviä korjauksia ei ole ilmennyt.
 • Käyttäjät eivät ole raportoineet vesivuodoista.
 • Kiinteistön energiatalous on parantunut.
 • Julkisivulasit näyttävät siisteiltä ja niiden huoltotarve on vähäinen.
 • Vesivuotojen aiheuttamia puuosien lahoamisia ei ole enää odotettavissa.