Ota yhteyttä

Referenssit


Alkuperäisten korjaus ja etuikkunoiden huolto

Suomen ikkunamarkkinoilla yleistyi 1980-luvulla säänsuojaksi tarkoitettujen etuikkunoiden asennus. Kaksilasiset puuikkunat suojattiin sään vaikutuksilta ulkopuolelle asennettavilla, alumiinista ja lasista valmistetuilla lisäikkunoilla. Samalla parannettiin lämmön- ja ääneneristävyyttä, kun ikkunat muutettiin kolmilasisiksi.

Ensimmäisissä toteutetuissa kohteissa ei kiinnitetty riittävää huomiota alkuperäisten puuikkunoiden kuntoon ja usein asennettiinkin vain etuikkuna, eikä urakkaan sisällytetty vanhan ikkunan korjaustoimenpiteitä. Menettelyä perusteltiin kahdella tavalla:

  1. Puuikkunoiden ulkopuolten on syytä kuivua etuikkunan takana noin yhden lämmityskauden ajan ennen maalauskorjausten toteuttamista. Ajateltiin myös, että korjauksilla ei ole enää lainkaan teknistä tarvetta etuikkunan ansiosta.
  2. Asunto-osakeyhtiöissä sisäpuolet ovat osakkaiden hoitovastuulla, eikä yhtiön tarvitse huolehtia niistä.

Menetelmän yleistyessä oivallettiin vähitellen, että sisäpuolisten osien korjaaminen kannattaa tehdä ammattiytönä vähintään teknisten kunnostustoimien osalta. Ulkonäköä kohentavien maalaustenkin tekeminen jäi usein asukkailta tekemättä.

Vuoden 2012 alussa ensimmäiset etuikkunat ovat olleet paikoillaan 29 vuotta. Niiden ansiosta ei ikkunoita ole jouduttu uusimaan, mutta monissa yhtiöissä alkuperäiset puuikkunat kannattaisi kunnostaa siisteiksi ja toimiviksi. Puitteet ovat ravistuneet ja kuivuessaan kittaukset ja lasit ovat irronneet alustastaan. Lahovaurioita ei yleensä ole etuikkunan suojaavan vaikutuksen ansiosta, eivätkä korjaukset olekaan kustannuksiltaan kohtuuttomat.

Selikille on tullut lukuisia pyyntöjä tällaisista korjausurakoista. Olemme kehittäneet näihin erikoisikkunoihin soveltuvan palvelupaketin.

  1. Alkuperäisille puuikkunoille tehdään kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan ikkunoiden turvallinen ja helppo käyttö ja tiiviys. Ikkunat huolletaan niin, että niiden voidaan olettaa kestävän rakennuksen jäljellä olevan käyttöiän.
  2. Etuikkunat huolletaan ja kuluneet osat vaihdetaan samaan tapaan kuin puuikkunoissa. Markkinoilla yleisimmin käytettyjen etuikkunoiden varaosien saatavuus on varmistettu.

Alkuperäisen puuikkunan kunnostusta

Puupuite on kuiva ja kittaukset irtoavat. Lasi on irronnut alustastaan ja puite toimii huonosti. Pintakäsittely on kulunut kaikista näkyvistä puuosista.

Kitin korjaus ja lasin liimaus ryhdistivät puitteen. Sävytetty lakka siisti puuosat ja muoviset kannattajat pitävät sovitetun puupuitteen muodossaan.

Puupuitteiden alakappaleiden pinta kannatti korjauksessa kaapia puupinnalle asti.

Hyvän pohjatyön ansiosta lopputulos on tasainen.