Ota yhteyttä

Referenssit


Ratkaisujen moninaisuutta

Lähtötilanne


Sisäpihan ikkunoita ja ovia F-talossa


Alkuperäinen ikkuna, jossa kiinteä sisälasi ja ulos aukeava puite


Järeällä tuuletusikkunalla lasin linjaus ison ikkunan mukaan


Korvausilmaventtiilit asennettiin


Aiemmin uusitut kulmaikkunat huollettiin ja tiivistettiin.


Selektiivilasin vieressä ei palele.

Kuusikymmentäluvulla valmistuneen rivitaloyhtiön, As Oy Mellsteninrannan, ikkunoiden kunto askarrutti yhtiön hallitusta.

Viidessä talorivissä olevassa, 30 asuntoa käsittävässä taloyhtiössä oli teknisesti eri tavoin toteuttuja ikkuna- ja oviratkaisuja. Osa ikkunoista oli kiinteitä ja osa avautuvia. Osassa ikkunoita oli kiinteä sisälasi ja suurikokoinen ulos avatuva ulkopuite. Kaksikerroksisten asuntojen ikkunoita oli toteutettu normaaleina sisään aukeavina ikkunoina, koska niiden pesu on hankalaa ulkokautta. Yhteisenä piirteenä kaikkien asuntojen ikkunoille olivat suuret lasipinnat.

Pahimmalla säärasituksella olleita ikkunoita oli jo jouduttu uusimaan yhtiön toimesta. Taloyhtiön osakkaat olivat myös omalla kustannuksellaan toteuttaneet eriasteisia ja -tasoisia korjauksia vuosien varrella. Uusitutkin ikkunat olivat enimmäkseen yli kymmenen vuotta vanhoja. Hallituksesta tuntui tarpeelliselta selvittää niidenkin osalta ainakin huollon tarve.

Jokaisessa asunnossa oli myös erilaisia puuovia, joiden käyttö oli ainakin osassa hankalaa. Osa ovista oli tehty lakatusta tammesta, osa oli lasiaukollisia pariovia ja osa lasiaukollisia sisään ulos aukeavia ovia. Asukkaat olivat vuosien varrella uusineet oviakin ja niiden tyyppi ja malli poikkesivat alkuperäisistä.

Osakkaiden tasapuolisen kohtelun ja hyvän kiinteistöpidon vaatimusten yhteensovittaminen näyttivät hankalalta tehtävältä ilman huolellisia esivalmisteluja. Korjaustavan tai tapojen alustavaa valintaa varten hallitus päätti palkata asiantuntijan selvittämään mahdolliset vaihtoehdot.

Urakan toteutus

Selik palkattiin tekemää alustavat selvitystyöt ikkunoiden kunnosta ja madollisista korjaustavoista.

Päätöksenteon helpottamiseksi ja tarjouskyselyjä varten Selikissä laadittiin kaaviot kaikista ikkunoista ja ovista. Kuviin merkittiin mitta- ja tyyppitietojen lisäksi myös korjaushistoria.

Tehtävä osoittautui odotetun haastavaksi. Ikkunoita yhtiössä oli n. 500 kpl. Koon tai tyypin mukaan poikkeavia ikkunoita oli yhteensä 120 kpl. Ovia oli yhteensä 59 kpl, joista 30 kpl poikkesi toisistaan.

Valmistelevan yhtiökokouksen jälkeen talo tilasi rakennuttajakonsultilta urakka-asiakirjat työselityksineen. Urakkahinnat pyydettiin tarjoajilta kahdesta eri korjaustavasta.

1. Vanhat karmit säilyttävä alkuperäisten ikkunoiden ja ovien uusiminen. Uusittujen ikkunoiden ja ovien kunnostus toimiviksi.
2. Alkuperäisten ikkunoiden ja ovien uusiminen karmeineen uusiksi tehdasikkunoiksi. Uusittujen ikkunoiden ja ovien kunnostus toimiviksi.

Kummassakin vaihtoehdossa uusien ikkunoiden isot pinnat päätettiin tehdä kiinteinä selektiivisinä ikkunoina ja tuuletusikkunat sisään avautuvina vanhojen ikkunoiden jaoitusta ja mitoitusta noudattaen.

Selikin tarjoama vaihtoehto, jossa vanhat karmit säilytettiin uusien eristyslasien asennuspohjana valittiin urakan suoritustavaksi.

Hallitus piti urakkaneuvotteluissa tärkeänä tuuletusikkunoiden lasilinjauksen toteuttamista isojen ikkunoiden mukaisina. Ikkunatehtailta ei tätä vaihtoehtoa ollut saatavana, mutta pieni puusepänliike toteutti ne tyylikkäästi massiivisilla puupuitteilla.

Ennen kaikkien ikkunoiden valmistusta tehtiin kolme mallia. Kaksi ikkunamallia, joista toinen kiinteän ikkunan karmin sisälle ja toinen sisään aukeavan ikkunan sisälle. Pihaovesta tehtiin myös malli vertailuoveksi koko urakkaan.

E-talon tammiset pihaovet uusittiin karmeineen niiden huonon kunnon vuoksi. Näihin oviin yhtiö tilasi lisätyönä katokset suojaamaan niitä pahimmilta sään rasituksilta.

Lopputuloksen arviointi

Kiinteissä ikkunoissa on vain kaksi pestävää pintaa. Huonojen tiivisteiden aiheuttama veto poistui, eikä avaaminen rasita uusia tiivisteitä. Isot ikkunat pysyvät vedottomina pitkään. Niiden avaamisesta aiheutuvat turvallisuusriskit poistuivat myös. Avautuviksi jääneet, aiemmin uusitut ikkunat saatiin huoltamalla turvallisiksi käyttää.

Suurten ikkunapintojen lämmöneristävyys parani merkittävästi. Kovilla pakkasilla lasin pintalämpötila on aiempaa korkeampi, parantaen asumismukavuutta. Yhtiö saa myös säästöjä lämmityskuluissa.

A-talon isot, yläreunasta saranoidut ikkunat olivat hankalat käyttäjille. Toisen kerroksen ikkunoihin valitut itsepesevät lasit mahdollistivat kiinteiden lasien käytön näissäkin ikkunoissa.

Tulevaisuudessa ikkunoiden huoltokustannuksetkin vähenevät merkittävästi, kun liikkuvia osia vähennettiin.

Korvausilman saanti venttiilien kautta parantaa ilman laatua. Venttiilien kautta tapahtuva ilmanvaihto eliminoi rakenteiden kautta tapahtuvia vuotoja sisäilmaan.