Ota yhteyttä

Referenssit


Välskärinkatu 9 ikkunoiden tiivistys ja huolto

Yhtiössä on kaksi puitteiset MSE-ikkunat. Taloyhtiössä on tehty Selik Oy:n toimesta kuntokartoitus ikkunoille.

Kuntokartoituksen avulla kartoitettiin ikkunoille ja oville tarvittavat työvaiheet.

Urakassa käytiin läpi kiinteistön kaikki ikkunat. Ikkunat tiivistettiin, käynnit tarkastettiin ja lukot huollettiin.

Tuuletusikkunoiden kytkennät parannettiin. Löytyneet poikkeamat kirjattiin ikkunakohtaisiin työkortteihin

ja poikkeamista tehtiin lista tilaajalle myöhempiä toimenpiteitä varten. Ikkunoiden sulkijoiden vastakappaleet

vaihdettiin metallisiksi.

Työ sisälsi:

  • Uudet silikoni-O-tiivisteet sisäpuitteeseen ja ulkopuitteeseen. Loppuun kuluneet tiivisteet vaihdettiin silikoni-O-tiivisteeseen. Hyvälaatuinen tiiviste tiivistää hyvin ja kestää pitkään.
  • Aukipitolaitteet korjattiin. Tuuletusikkunoiden kytkennät olivat kuluneet. Kytkennät parannettiin kestävimmiksi.
  • Lasit kiinnitettiin uudelleen puitteeseen. Ikkunoiden "helinä" loppuu, säänkestävyys paranee ja ikkunat toimivat paremmin.
  • Puitteiden käynnit säädettiin ja karmeihin asennettiin puiteliu’ut, lukot ja pitkäsulkimet huollettiin. Ikkunat toimivat paremmin ja kestävyys ja käyttömukavuus paranivat
  • Lasituslistoja vaihdettiin. Muutamat lasituslistat olivat rikkoontuneet. Listat uusittiin tarpeen mukaan.
  • Ikkunoiden lukkojen vastakappaleet vaihdettiin. Ikkunoiden lukkojen vastakappaleet olivat muovia ja vastaavia ei ollut saatavilla. Kaikki vastakappaleet vaihdettiin metallisiksi